top of page

Programme

Hōtaka

RĀ TUATAHI - 10 o Akuhata
 • 8:45am Mihi whakatau - Bayden Barber (Toihau o Ngāti Kahungunu Iwi Inc.)

 • 9:00am Te Matahiapo Hynes - Te Tiriti o Waitangi 

 • 9:30am Dr. Awanui Te Huia – He Reo Tuku Iho

 • 10:00am Waimirirangi Ormsby – Te Taiao 

 • 10:30am Kīngi Rākete – Te Reo o Te Rangatahi 

 • 11:00am Te Ataakura Pēwhairangi & Te Wehi o Mahuru Wright – Te Kereme Ohotata a Ngā Kura Kaupapa Māori

 • 11:30am KAI O TE RĀNUI 

 • 12:00pm Hana-Rāwhiti Maipi – Te Maramataka Māori 

 • 12:30pm Dame Hinewehi Mohi/Tonisha Rohe/Mohi Allen - APRA Waiata Anthems

 • 1:00pm Tawaroa Kawana - Te Reo Waiata

 • 1:30pm Moerangi Tetapuhi – Taku Raukura 

 • 2:00pmHeemi Kapa-Kīngi & Eru Kapa-Kīngi – Mātātoa 

 • 2:30pm Koianake Sharples - Te Whare Tū Tāua o Aotearoa

 • 3:00pm Tākuta Tā Tīmoti Kāretu – Te whakakōpani i ngā kōrero o te rā

RĀ TUARUA - 11 o Akuhata

 • 9:00am Ihaia Rollo - Te Maramataka 

 • 9:30am Dr. Hinemoa Elder - Wawata

 • 10:00am Ne'kol Hura – Te Aho Tāngaengae

 • 10:30am Mataia Keepa – Hautapu (Te Whakangungu i tētahi kāhui wāhine)

 • 11:00am Poia Rewi & Ria Tomoana - Te Mātāwai

 • 11:30am Kai o te rānui 

 • 12:00pm  Manukaroa Anderson -  Whakaata Māori

 • 12:30pm Tāmati Waaka - Te Reo Haka

 • 1:00pm Ani-Piki Tuari – Te Reo Whakaari 

 • 1:30pm Moko Tepania - Te Koromatua

 • 2:00pm: Hohua Mohi & Te Wehi Preston - Moko Ora

 • 2:30 Ngaringi Katipa - Te Aka Whaiora

 • 3:00pm Dr. Jeremy Tātere MacLeod – he kupu whakakōpani i te hui.

bottom of page